Project offshore-heien met succes opgeleverd

Holland Hydraulics heeft voor het NMS 8000 Project (het offshore heien van funderingen
voor windturbines) een compleet project opgeleverd.

De opdracht betrof het engineeren, leveren en installeren van de hydrauliek en
E-besturing voor het aansturen van acht geleide armen onderin het NMS.
De geleide armen moeten het 600 ton zware NMS na het heien geleiden bij het
omhoogtrekken en zo schade aan tubing en NMS voorkomen.
Inmiddels zijn de eerste funderingspalen geslagen en voldoet het systeem aan de
gestelde eisen verwachtingen.